Privacy

Bij modemakers vinden we respect voor uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens die we via deze website of in onze winkels verzamelen, behandelen we in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Door het doorgeven van uw persoonlijke gegevens via website of winkel, machtigt u modemakers tot de verwerking van deze gegevens en het gebruik ervan voor intern bedrijfsbeheer zoals klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Modemakers doet er alles aan om de veiligheid, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens te vrijwaren en deelt uw informatie onder geen beding met andere partijen.

U heeft het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen of te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat hiervoor contact op te nemen via het e-mailadres marketing@modemakers.be