Algemene verkoopsvoorwaarden cadeaubon via modemakers.be.

Ondernemingsgegevens
Modemakers Fashion nv
modemakers – merken en meer
Kapelanielaan 17, 9140 Temse
info@modemakers.be
+32 3 886 59 02
0476.590.989
BE0476.590.989
Naamloze vennootschap, MODEMAKERS FASHION, RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen
De website van Modemakers Fashion, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 17, 9140 Temse, BTW BE 0476.590.989, RPR Gent, (hierna ‘Modemakers’) biedt haar klanten de mogelijkheid om online cadeaubonnen aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Modemakers moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Modemakers aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Modemakers niet. Modemakers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Modemakers is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Modemakers. Modemakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant kan op modemakers.be uitsluitend cadeaubonnen aankopen, geen andere artikelen. Elke cadeaubon is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

U doorloopt bij de aankoop van een cadeaubon volgende stappen:
• U kiest het bedrag van uw cadeaubon.De keuze van uw bedrag is vrij, maar er geldt een minimum van 15 euro en een maximum van 500 euro.
• U kan de bon naar wens personaliseren met andere informatie: de gever, de ontvanger en een persoonlijk bericht.
• Dit voegt u toe aan uw winkelmandje.
• U kiest eventueel een van de aangeboden sjablonen om de cadeaubon verder te personaliseren.
• U bevestigt de bestelling, vult uw contactgegevens in en kiest een betaalmethode.
• De beschikbare betaalmethodes zijn Visa, Bancontact-Mister Cash, Mastercard en Maestro.
• U krijgt een overzicht van uw bestelling, waar u ook deze algemene voorwaarden accepteert, alvorens u de aankoop kan bevestigen en wordt doorgestuurd naar de betaalpagina van MultiSafepay.
• Na de betaling ontvangt u de gepersonaliseerde cadeaubon met een unieke barcode via e-mail. U kan de bon zelf afdrukken of per e-mail doorsturen. Bij problemen met de aflevering van de bon, neemt u contact op via info@modemakers.be.

Zodra de bestelprocedure is doorlopen, beschikt de Klant niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Modemakers is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Via de website aangekochte cadeaubonnen worden uitsluitend via e-mail afgeleverd. Hieraan zijn dus geen bijkomende leveringskosten verbonden. Behoudens netwerk- of andere technische problemen ontvangt u de bon dus vrijwel onmiddellijk na het doorlopen van de bestelprocedure.

Als de bon na een redelijke termijn niet op het ingevoerde e-mailadres is aangekomen, staat de e-mail mogelijk in uw map staat met ongewenste e-mails of is hij geblokkeerd. Vindt u de mail ook in uw ongewenste items niet terug, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan Modemakers via het contactformulier op de website of info@modemakers.be.

Modemakers is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres voor de verzending van de cadeaubon invoert. Bovendien draagt Modemakers geen enkele verantwoordelijkheid indien de cadeaubon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.

Iedere cadeaubon heeft een unieke streepjescode en wordt maar één keer verzonden. U dient de cadeaubon dus zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (waaronder ook het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Elke via de website aangekochte cadeaubon wordt bij gebruik geïnvalideerd en kan dus slechts één keer gebruikt worden. De cadeaubon is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum en kan in die periode uitsluitend als betaalmiddel worden gebruikt in de Modemakers filialen. De cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt als betaalmiddel bij de halfjaarlijkse Privéverkoop in het centrale magazijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Modemakers.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De cadeaubonnen die de Klant via modemakers.be aankoopt, worden op maat volgens de door de Klant ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Modemakers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 886 59 02, via e-mail op info@ modemakers.be of per post op het volgende adres: Kapelanielaan 17, B-9140 Temse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor fraude of niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Modemakers beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Modemakers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde cadeaubonnen te annuleren.

Het is niet toegestaan online cadeaubonnen of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of op een andere manier aan te tasten (inbegrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Modemakers Fashion nv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Modemakers Fashion nv, Kapelanielaan 17, B-9140 Temse, info@modemakers.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Modemakers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@modemakers.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Onze website maakt gebruik van first-party cookies en third-party cookies van Google Analytics. De first-party cookies dienen om de site optimaal te laten functioneren, bv. om recent bekeken items te laten zien of het verlanglijstje op te bouwen. De third-party cookies van Google Analytics hebben als doel om anonieme gebruiksinformatie over onze website te verzamelen voor statistische doeleinden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Modemakers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Versie 1.0 - 1 december 2017

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid